Julia Weckman

Julia Weckman (s.1977) on espoolainen valokuvaaja ja valokuvataiteilija (TaM). Weckman on osallistunut moniin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin sekä toteuttanut yksityisnäyttelyjä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Weckman käsittelee maiseman kautta ihmisyyttä ja inhimillisyyttä, kommentoi taiteen historiaa valokuvan ja kuvataiteen välineillä. Viime vuosina näyttelyihin on tullut mukaan myös esineinstallaatioita ja videoteoksia.

Weckman on pääkaupunkiseudulla toimivan nykytaiteeseen keskittyvän Taiteilijakollektiivi Kunst:n jäsen. Kunst palkittiin Uudenmaan taidepalkinnolla syksyllä 2018.  Taiteilijakollektiivi Kunst kuratoi ja koordinoi nykytaiteeseen keskittynyttä Galleria Lapinlahtea vuoteen 2019 asti.
Weckmanin teoksia on Suomen valtion, Suomen Taideyhdistyksen, Sweco Architects Sweden:n, HUS Jorvin sairaalan ja mm. Valion kokoelmissa yksityisten kokoelmien lisäksi.

Käsittelen valokuvataiteellisessa työssäni luontoa, maisemaa ja maisemakuvaa peilaten oman elämän tapahtumia, inhimillisyyksiä sekä yhteiskunnan muutoksia. Merkitykset, jonka olen ladannut kuviin ja näyttelykokonaisuuteen, syttyy elämään tarkkaavaisessa katsojassa. Viime vuosina näyttelyni ovat käsitelleet mm. elämän alkuperäisyyteen ja jatkuvuuteen (tai jatkumattomuuteen) liittyviä teemoja tai esimerkiksi ihmisen olosuhteiden pakosta tekemiin valintoihin ja elämänmuutoksiin.

Lisätietoja: www.juliaweckman.com