Julia Weckman mukana Epävarma horisontti-näyttelyssä Wäinö Aaltosen museossa Turussa 6.3.-16.5.2021

Epävarma horisontti, Wäinö Aaltosen museo, Turku 6.3.–16.5.2021

Osa Julia Weckmanin teoksesta Hope?

Epävarma horisontti -kokonaisuus tarkastelee muuttuvaa merta ympärillämme. Asiat, joita olemme pitäneet itsestään selvinä ja muuttumattomina, ovat tulevaisuudessa epävarmoja ja seurausketjut yllättäviä. Horisontin muutoksia ja merenpinnan välityksellä heijastuvia tunnetiloja pohditaan näyttelyssä nykytaiteen välityksellä.

Valtamerissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat koko maapallon toimintaan, sillä lähes 71 prosenttia planeettamme pinta-alasta on niiden peitossa. Välinpitämätön suhtautuminen luonnon ja ihmisen symbioosiin on mahdollistanut luonnollisen tasapainon horjumisen. Muutos vaikuttaa läpileikkaavasti mikrotasolta suurimpien merinisäkkäiden selviytymiseen saakka.
Merivedet ovat tutkijoiden mukaan siirtyneet antroposeeniin, geologiseen kauteen, jossa ihmisen toiminta vaikuttaa niihin enemmän kuin luonnonvoimat. Sukellamme jatkuvasti syvemmälle muutokseen.

Meret, niin yhdistävinä kuin erottavina alueina, ovat olleet tiedon, vallan, liikenteen, kalastuksen, kaupankäynnin ja myös eriarvoisuuden väyliä. Sosiokulttuurinen ja yhteiskunnallinen asema sekä sijainti vaikuttavat ihmisen luontosuhteeseen ja myös meriin liitettyihin merkityksiin. Ilmastonmuutoksen myötä elämisen mahdollisuudet muuttuvat, ja tämän on arvioitu tulevina vuosikymmeninä vaikuttavan merkittävästi miljoonien ihmisten elinympäristöön, merien monimuotoisuuden heikkenemisestä puhumattakaan.

Näyttely tarkentaa ilmiöihin, joista on puhuttu pitkään. Muutokset ilmastossa, kasvanut globaali talous ja ympäristöä kuormittavat kulutustottumukset pakottavat uudelleenarvioimaan suhdettamme mereen. Se mitä horisontissa ja aaltoilevan pinnan alla näkyy tulevaisuudessa, on suhteessa valintoihin, joita teemme tänään.

Horisontin näkymiä tarjoavat: Timo Aho & Pekka Niittyvirta, Lauri Astala, Camille Auer, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Hreinn Fridfinnsson, Lilli Haapala, Corinna Helenelund, Sasha Huber, David Kasprzak, Ange Leccia, Renja Leino, Mohau Modisakeng, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Radical Ocean Futures, Kati Roover, Nestori Syrjälä, Janna Syvänoja ja Julia Weckman.

 

WAM Turun kaupunginmuseo, Itäinen Rantakatu 38, Turku

+358 2 262 0850 / Email: wam@turku.fi