Aktiivisesti Karhusaaren säilymisen puolesta – allekirjoita kuntalaisaloite!

Allekirjoita kuntalaisaloite:  www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6610 

Karhusaaren taiteilijat ovat keränneet viime vuosien Avoimien ovien tapahtumassa kävijöiltä yli 60 ideaa ja toivetta siitä, mitä Karhusaaren aktivointi voisi tarkoittaa alueelle hyvin soveltuen. Näistä kuntalaisten ja myös taiteilijoiden ideoista koostettiin esitys, joka luovutettiin Espoon kaupungille v. 2017. Nyt esitys on lähtenyt muutamille toimijoille uudelleen tämän kohun aikana, sillä siihen ei ole selkeästikään tutustuttu kaupungilla tarpeeksi muutama vuosi sitten. Se herättää uudelleen kiinnostusta.

Esitys on sellainen, jossa Karhusaarta aktivoidaan ilman että luonto ja maisema turmeltuu, ja ilman että rakennuksille tehtäisiin suojelukaavan purkamista edellyttävää remontointia tai sisältöä. Myöskään uudisrakennusta ei tarvita. Karhusaari ei sellaista kaipaa.

Esitys sisältää kulttuurihistorialliselle ja luontoarvoiltaan tärkeälle virkistysalueelle sellaisia palveluja, joita voivat tuottaa monet pienyrittäjät kahvilapalveluista pyörähuoltoon ja ohjattuihin luontopolkuihin ja lasten lemmikkikerhoihin. Se sisältää kulttuuritapahtumia, luentoja, musiikkiesityksiä. Esityksessä on ideoituja sisältöjä ja palveluja kaikille kuntalaisille, ei vain yhdelle ryhmälle. Samalla Espoon kaupunki saa tuloja vastineeksi rakennusten ylläpidosta ja kunnostuksesta. Kaikki tämä ilman että menetämme Karhusaaren erityisyyttä.

Olemme perustaneet muutama viikko sitten yhdistyksen, Pro Karhusaari ry. Kun perustamisasiakirjat on käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksessa, voi toiminta alkaa kunnolla. Yhdistyksellä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin yksityisillä ihmisillä tai yhteisöillä. Se voi ottaa toimintaan mukaan kaikenlaisia ihmisiä, joillekin riittää kannatus ja mukana oleminen, jotkut haluavat toimia aktiivisesti yhteisen asian puolesta. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton. Se tarkoittaa, että aktiivit monesta eri puolueesta ovat tervetulleita. Yhdistys ottaa aiemmin tehdyn ja kaupungille jo kertaalleen luovutetun esityksen ja voi kehittää sitä edelleen. Yhdistys ottaa myös perustamamme kuntalaisaloitteen huomaansa. Yhdistyksessä voi tehdä työtä yhdessä koko Karhusaaren puolesta.

Kuntalaisaloite on tehokas tapa saada ääni kuuluviin. Aloite ei kata kaikkia yksityiskohtaisia huolia Karhusaareen liittyen, ja sen on tarkoitus kestää aikaa, jos nykyinen hankevaraus kaatuu ja uusi hanke tulee tilalle samalla tai vielä isommalla alueen haltuunotolla. Toivomme että jokainen, joka tuntee huolta Karhusaaren säilymiseen liittyen käy kirjoittamassa kuntalaisaloitteen. Sillä saamme kaupungin päättäjille vahvan viestin siitä mitä mieltä olemme. Aktiiviset saavat meiltä myös nimilistapohjia, joihin voi itse alkaa kerätä nimiä. Nämä listat liitetään täysinä kuntalaisaloitteeseen ja lasketaan yhteen. Tarvitsemme ihan jokaisen nimen!

Karhusaaren taiteilijat ovat koko sydämellään mukana Karhusaaren säilyttämisessä, ja olemme saaneet monia yhteydenottoja, joissa Karhusaaren tulevaisuudesta huolestuneet ihmiset Espoosta ja myös Helsingistä ovat ilmaisseet halunsa auttaa ja olla mukana toiminnassa. Pro Karhusaari ry. voi yhdistää meitä kaikenlaisia ihmisiä ja toimijoita kehittämään meille tärkeää Karhusaarta ilman että se menettää ainutlaatuisuuttaan virkistysalueena.

Pro Karhusaari -aloitteen voi allekirjoittaa espoolaiset. Myös alle 18-vuotiaat voivat osallistua kuntalaisaloitteeseen. Kuntalaisaloite.fi -sivuilta selviää että myös muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat osallistua aloitteisiin. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Aloitteen allekirjoittamiseen tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten.