Päivi Peltonen

Päivi Peltonen on valokuvaaja ja valokuvauksen opettaja, jonka töissä keskeisenä teemana on ihmisen suhde ympäristöönsä.

Sarjassa ”Transformation – Siirtymiä” kuvasin ihmisiä, jotka olivat syystä tai toisesta jääneet työttömiksi. Kuvasin, mikä sai heidät jaksamaan arjessa ja mitä uusia asioita he löysivät arjestaan työttömyyden aikana. Seuraava sarjani käsitteli ihmisille tärkeitä paikkoja ja asioita elämässä. Työn nimi oli ”Imagination – Arjen Paratiisit”. Halusin kuvata sitä, mitkä asiat auttavat ihmisiä jaksamaan tässä ajassa. Mikä tuo ihmisille hyvää oloa ja mitkä ovat niitä paikkoja, jotka ovat meille merkityksellisiä. Monelle se liittyy tavalla tai toisella luontoon, kesäpaikkaan tai muuhun luonnossa harrastamiseen. Joillekin ihmisille yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen olivat elämää kantava voima. Halusin työlläni korostaa elämän kauneutta ja harmoniaa tässä meidän muuten niin kiireisessä ajassamme. Minulle tuo arjen paratiisi on ollut Karhusaari, jossa on voinut rauhoittua tekemään omia projekteja.

Peltonen on valmistunut valokuvaajaksi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta (nykyisin Turun AMK). Hän on lisäksi opiskellut Lahden muotoiluinstituutissa Uusi valokuva erikoistumisopinnoissa sekä suorittanut taiteen perusopettajan pedagogiset opinnot Lahdessa ja opettajan pedagogiset opinnot Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Viimeksi Peltonen on opiskellut videoiden tekemistä.